Regulamin przechowalni

Trochę więcej o zasadach korzystania z naszej przechowalni...

 1. Minimalny okres przechowywania - jeden sezon,
 2. Jeden sezon – okres liczący 6 miesięcy od momentu pozostawienia produktu w przechowalni,
 3. Opłata za przechowywanie i usługi dodatkowe pobierana jest w momencie pozostawienia produktu w przechowalni,
 4. Przechowalnia nie przyjmuje na okres przechowywania wszelkich elementów dodatkowych czy akcesoriów (śrub, nakrętek, dystansów, dekielków, kołpaków, łańcuchów itp.) – zostają one wydane właścicielowi w momencie przyjęcia produktu do przechowalni,
 5. Jeżeli produkt pozostaje w przechowalni dłużej niż jeden sezon, świadczący usługę przechowywania zobowiązany jest do kontaktu z właścicielem produktu. Jeśli kontakt jest niemożliwy lub pomimo kontaktu produkt pozostaje nieodebrany przez 30 dni od momentu zakończenia opłaconego okresu przechowywania, naliczana jest opłata za kolejny okres przechowywania (jeden sezon),
 6. Jeżeli produkt pozostaje w przechowalni dłużej niż 12 miesięcy (2 sezony od momentu pozostawienia produktu w przechowalni a kontakt z właścicielem nie jest możliwy, przechowalnia zastrzega sobie prawo do zutylizowania pozostawionego produktu,
 7. W momencie pozostawienia produktu w przechowalni, właściciel produktu otrzymuje od przechowującego protokół przyjęcia na podstawie którego dokonywany będzie zwrot produktu,
 8. Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za następstwa powstałe w wyniku wydania produktu osobom trzecim będącym w posiadaniu oryginału protokołu przyjęcia,
 9. Właściciel produktu oświadcza, iż produkt pozostawiony do przechowania należy do niego i nie pochodzi z kradzieży lub innych nielegalnych źródeł,
 10. Właściciel produktu korzystając z usług dodatkowych oferowanych przez przechowalnię upoważnia przechowującego do dysponowania pozostawionym produktem w ramach koniecznych do wykonania czynności,
 11. Przechowujący oświadcza, iż do przechowywanego produktu nie mają dostępu osoby postronne (nie będące pracownikami serwisu). Przechowalnia znajduje się na terenie chronionym i monitorowanym.
 12. Przechowujący ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na przechowywanym produkcie z winy przechowującego.
 13. Wydanie i odbiór gotowego produktu następuje po uprzednim poinformowaniu przechowującego o intencji odbioru z wyprzedzeniem min. 24h przed momentem odbioru,
 14. Aby skorzystać z usługi „sezonowego pierwszeństwa wymiany kół” należy uprzednio poinformować przechowującego o intencji odbioru z wyprzedzeniem min. 24h przed momentem odbioru,
 15. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2018.
 16. Właściciel produktu korzystając z usług przechowalni akceptuje powyższy regulamin.

Potrzebujesz pomocy?

Nie możesz się zdecydować?

Skontaktuj się z naszym doradcą

44 61 62 685

Lub napisz zapytanie mailowo

info@x-opony.pl